RIVNING

Selektiv Rivning

Vi sorterar och fördelar rivningsmaterialet i de olika fraktionerna för att minimera deponin, men också för att kunna återanvända material. Exempelvis återvinns trä till fjärrvärme, betong och tegel till fyllnadsmassor och metall blir ny metall. För att kunna utföra selektiv rivning används allt från handsåg till robot, beroende på arbetets art och omfattning. Vid lättrivning använder vi dessutom alltid luftrenare och evakueringsfläktar för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.

Tungrivning

Rivning av väggar, fundament och konstruktioner av betong och tegel.

Hantering/bortforsling

Efter genomfört arbete (rivning, sågning, borrning mm.) så hjälper vi också till med bortforsling av restmaterial med egen lastbil för en tidssparande och ekonomisk lösning.

Vajersågning

För håltagning i grova o tjocka konstruktioner

HÅLTAGNING

Golvsågning

Golvsågning utföres främst för att såga rännor i golv för nya avlopp och till nya fundament. Vi använder det även vid håltagning i bjälklag för nya hissar, trappor och dylikt. Vi har golvsågar i alla storlekar och för varierande uppdrag.

Spårsågning

Utföres för nya installationer tex el o vvs, golvvärne

Väggsågning

Utföres för att såga dörrhål, porthål ,venthål mm, med sågar som monteras eller som är handhållna.

Betongborrning

Kärnborrning i olika dimensioner för nya installationer rör ,vent ,el fjärrvärme ,provtagningar i betong ,granit tegel

ÖVRIGA TJÄNSTER

Kemankarmontering

Vi monterar kemankare i byggnadskonstruktioner. Snabb och säker montering som påskyndar byggarbetet. Vi använder oss av Hiltis produkter för att säkerhetsställa kvalitet. Vi har gott säkerhetsutbildning hos Hilti.

Brandtätning

Vi utför brandtätning med Hiltis produkter. Vi har utbildningsintyg utfärdat Hilti.

Smidesarbeten

I samband med håltagning i bl.a. lägenheter och hus där permanenta avväxlingar krävs utför vi smidesarbete i egen regi. Smidesarbetet kan t.ex. innefatta arbete med balkar och pelare. Vår verkstad är mer eller mindre komplett för att klara av denna typ av arbete och vår personal har stor erfarenhet. Tillsammans med konstruktör och arkitekt kan vi få fram vad som krävs i form av storlek och typ av balk.

Markarbeten

Vi på Håltagarna Söder utför markarbeten såsom dräneringar av villagrunder, schaktning till nya husgrunder m.m och grävning till betongfundament.

Betongarbeten

Vi utför betongarbeten, gjutning av rännor i golv, fundament mm även avväxlingar med balkar.

Betongrenovering

Vi har lång erfarenhet av betongrenovering och kan i samarbete med ett partnerföretag i södra Sverige hjälpa till med kompletta lösningar inom renovering av betongkonstruktioner. 

Tätning / Injektering

En effektiv tätning är en förutsättning vid byggande av anläggningar under jord för att skydda grundvatten och miljö på marknivå. Vi utför tätning och injektering i samarbete med ett företag i södra Sverige. 

ATT TÄNKA PÅ

INNAN NI BOKAR HÅLTAGNING

 • Ta reda på om bygglov krävs för håltagningen
 • Ta reda på om avväxling/stämpning av konstruktionen krävs
 • Kolla upp om dolda installationer finns där hålet ska tas upp
 • Finns tillgång till vatten?
 • Tillåts översågning i hörn?
 • Är arbetsstället känsligt för fukt?
 • Märk ut håltagningsstället
 • Sågning med golvsåg/väggsåg, samt borrning större än 350 mm i diameter kräver 3fas 16amp.

ROT-AVDRAG

Använd HSAB när du behöver göra hål eller såga i betong

Exempel på arbeten som vi utför och som omfattas av ROT-avdraget:

 • Håltagning i betong, asfalt och tegel för nya vatten/el/ventilationsrör i samband med badrum/kök/rumsrenovering
 • Nedsågning av betongväggar för öppningar för t.ex. fönster, dörrar eller öppnare rumsytor
 • Sågning för nya trappor eller nedtagning av gamla balkonger i betong.

Vi lämnar kostnadsfria offerter och ombesörjer den administrativa biten hos Skatteverket.

Läs mer om regler vid ROT-avdrag:

Skatteverket

Mer information:

http://rot-avdrag.se/tag/regler/

Vi ombesörjer även konsultation med hållfasthetsberäkningar när större öppningar i bärande konstruktioner skall demonteras. Se våra referenser på utförda objekt.

Letar du efter en håltagare? Tveka aldrig att fråga oss!