Välkommen till Håltagarna Söder AB!

Håltagarna Söder AB – din partner i södra Sverige vid håltagning i betong och alla förekommande stenbaserade byggnadsmaterial. Håltagarna Söder AB startade i sin nuvarande form år 2003 och har sedan dess drivits av Ulf Fredriksson, som har över 25 års erfarenhet av branschen. Sedan dess har vi arbetat tillsammans med åtskilliga kunder runt om i södra delarna av landet och vi är idag ett etablerat företag.
partners

Tjänster

Borrning

För bra utförd betonghåltagning detta krävs erfarenhet och kunskap i metoder och utrustning. Vi utför alla typer av håltagning i betong och andra hårda material som granit, tegel, armerad betong m.m. Vi borrar till exempel för ventiler, kablar och rördragningar. Gå till galleriet

Sågning

Vi arbetar med golvsåg, väggsåg och handsåg i de flesta typer av material som betong, tegel, granit mm. Maskinparken består av modern sågutrustning i diverse storlekar, allt från Ø350mm upp till Ø1500mm klingstorlek. Gå till galleriet

Rivning

Vi utför rivningsarbeten både i betong och andra byggnadsmaterial. Arbetet utförs både för hand och med bilningsrobot och kompaktlastare. Gå till galleriet

Markarbeten

Vi på Håltagarna Söder utför markarbeten såsom dräneringar av villagrunder och mindre hyresfastigheter. Gå till galleriet

Betongarbeten

Vi utför betongarbeten, gjutning av rännor i golv, fundament mm även avväxlingar med balkar. Gå till galleriet
INNAN NI BOKAR HÅLTAGNING
  • Ta reda på om bygglov krävs för håltagningen
  • Ta reda på om avväxling/stämpning av konstruktionen krävs
  • Kolla upp om dolda installationer finns där hålet ska tas upp
  • Finns tillgång till vatten?
  • Tillåts översågning i hörn?
  • Är arbetsstället känsligt för fukt?
  • Märk ut håltagningsstället
  • Sågning med golvsåg/väggsåg, samt borrning större än 350 mm i diameter kräver 3fas 16amp.

Referenser

Våra kunder består till större delen av kommunala och privata Bygg- och Fastighetsbolag samt bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi strävar efter att uppnå en god relation med våra kunder för ett långt och förtroligt samarbete. Exempel på anläggningar som vi arbetar med är bostäder, kontor och butiker:  

Galleri

Betongarbeten

Borrning

Rivning

Sågning

Markarbeten

Miljöpolicy

Målsättning: Håltagarna Söder AB skall verkas för en säkrare arbetsmiljö för den egna personalen samt för berörda utomstående sidentreprenörer och allmänhet. Håltagarna Söder verksamhetsområde är Håltagning och Rivningsarbeten. Härvid arbetar vi ur arbetsmiljösynpunkt.

Kontakta oss

Ulf Fredriksson, VD Håltagarna Söder AB Maskinisgatan 3B 253 53 Påarp Telefon: 042-22 93 97 Mobil: 070-574 26 23 E-post: hsab@live.se

Designed by Solid Media Group